Κανονισμοί – Νομοθεσία

Σκοποβολή

Κανονισμοί

Νομοθεσία

 • Υπουργική Απόφαση – ΚΥΑ 4325/1999 pdf
  Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών – Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής.
 • Νόμος 2168/1993 pdf
  Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.
 • Κ.Υ.Α. 1016/60/6-δ (ΦΕΚ Β΄ 69/27.01.2003) pdf
  Παράταση ισχύος, ανανέωση, επαναχορήγηση αδειών
  πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής.
 • Ν. 2725/1999 pdf (ΦΕΚ Α 121/17-06-1999) Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.